Etiket arşivi: 12 Eylül

ismetakça

İsmet Akça: “Sol, Gezi ile Güvencesiz Kesimleri Birleştirmelidir”

Röportaj: Yunus Öztürk

İsmet Akça, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesidir. Çalışmaları Militarizm, Kapitalizm, Devlet, Türkiye’nin siyasal sosyolojisi gibi alanlardadır. Sorularımıza sadece bir akademisyen olarak değil, aynı zamanda 1990’lı yıllardan itibaren öğrenci hareketi, sosyalist hareket ve kamu emekçileri hareketi içinde aktivist olarak yer almış biri olarak yanıt verdi

Son yıllarda son 30 yıldır hiç görmediğimiz tipte kitle eylemlerine tanık oluyoruz. 12 Eylül askeri darbesinin ardından sokağa çıkan sınıf hareketini, sosyal hareketleri karşılaştırmalı olarak ele almak istersek, neler söyleyebiliriz?
12 Eylül her zaman fetişleştirilmemesi gereken bir milat. 12 Eylül’le beraber Türkiye bir geçiş yaşadı. Aslında Latin Amerika örneklerinde benzerlerini gördüğümüz gibi bir geçiş yaşadı. 1973’te Şili’de, 1976’da Uruguay, Arjantin’de gördüğümüz tarzda bir geçiştir bu. Bu kapitalizmin yeni bir evresine, neoliberalizme geçiş dönemiydi. Sınıfsal güç ilişkilerinin yeniden yapılandırıldığı, devletin bütün kurumsal mimarisinin yeni sınıfsal güç ilişkilerini içerecek ve güçlendirecek şekilde yeniden tarif edildiği bir geçiş süreciydi. Hiç şüphe yok ki bu geçiş sürecinin en temel özelliği başta işçi sınıfının sosyal ve politik hareketi olmak üzere tüm sosyal ve politik hareketleri disiplin altına alması; siyasal alanı bu hareketlere kapatması, bu hareketlerin yeniden doğuşunu elinden geldiğince imkânsız kılmasıydı.

Okumaya devam et