Solun zaaflarına karşı ne yapmalı?

Bugün var olan bütün sol örgütlenmeler kendini ilga etmeli ve tek, geniş, çoğulcu, rotasyonla yönetilen bir örgütte birleşmelidir. Eğer bu mümkün olmuyorsa, o zaman herkes kendi “proletarya partisi”ni muhafaza etse bile, yine yukarıda tanımladığım türde bir toplumsal mücadele örgütünde birleşilebilir. Toplumda ses getiren bir örgüte ihtiyaç var.

Devam